enroutepourthessaloniki.over-blog.com

... un camion chargé de produits de première nécessité

Oeuvres d'élèves grecs sur le thème de la paix et des droits de l'homme

Une petite partie des œuvres de jeunes grecs d'écoles primaires, collèges et lycées, rapportée par Olivier et Steve en juin, est exposée au bar le Chat qui Boit à Coutances.

Descriptif édité par les organisateurs en Grèce :


Les élèves commentent le Présent, le Lendemain et le Futur de la Grèce et du Monde.


Αθήνα 18 Μαΐου 2016
Στην υπόθεση της Ειρήνης και την προβολή από τη σκοπιά της Τέχνης των ανθρώπινων αξιών, είναι αφιερωμένες οι εργασίες των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και των ομαδικών μαθητικών εκθέσεων
C'est sur le thème de la Paix et de sa projection vers l'avant, que sont consacrés les travaux des séminaires éducatifs et des expositions collectives d'élèves, où l' Art des Valeurs Humaines met son accent (cette année).


Αυτή τη σχολική χρονιά η Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων έχει διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ομαδικές μαθητικές εκθέσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, με θέμα «Οι μαθητές ζωγραφίζοντας για την ειρήνη των λαών και τις ανθρώπινες αξίες, σχολιάζουν το σήμερα, το αύριο και το μέλλον στην Ελλάδα και τον κόσμο».
Cette année scolaire l' union des cours collectifs des Beaux Arts a organisé des séminaires éducatifs à Athènes et Thessalonique et des expositions d'élèves par groupe dans plusieurs régions de Grèce, ayant comme thème « les élèves peignent au nom de la Paix des peuples et des valeurs humaines, commentent le présent, le lendemain et le futur en Grèce et dans le monde.


Πρόκειται για μια συλλογική πρωτοβουλία στα πλαίσια της δράσης των λειτουργιών και των γενικών επιδιώξεων της Ένωσής μας, την ειδική και ξεχωριστή σημασία της οποίας όλοι αντιλαμβανόμαστε.
Il s'agit d'une initiative collective, dans le cadre de l'action de nos fonctions et de nos ambitions générales de notre union, dans un sens spécifique et distinct, dont nous en sommes tous conscients.


Με την κίνηση αυτή, θέλουμε να δώσουμε το δικό μας «παρών» και τη δική μας ιδιαίτερη συμβολή στην προάσπιση, προβολή και διάδοση των ανθρωπιστικών αξιών, θέμα απολύτως επίκαιρο μέσα στις τωρινές συνθήκες, όπου στην υπάρχουσα κρίση έχει προστεθεί η διαχείριση του Προσφυγικού, ενός εξαιρετικά ευαίσθητου ζητήματος που έχει περάσει πλέον στην πρώτη σειρά της εσωτερικής κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας.
Avec cette action, nous voulons donner notre propre « présent » et notre propre participation particulière à la défense, à la mise en avant, à la diffusion des valeurs humaines, thème tout à fait actuel dans les conditions d'aujourd'hui, où dans la crise existante s'est ajouté la gestion du problème des émigrés, une affaire particulièrement sensible, qui dès lors est passée à la première place de l' agenda intérieure, sociale et politique (de la Grèce).


Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ουσιαστικά στην πρόσκληση και το αποτέλεσμα των μέχρι σήμερα εκθέσεων σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα είναι μια τρανή απόδειξη της δουλειάς που έγινε από τους εικαστικούς δασκάλους τους.
Les élèves ont répondu sérieusement à cette invitation et le résultat des expositions faites jusqu'à aujourd'hui à Thessalonique et Athènes est une grande preuve du travail effectué par les maîtres des Beaux Arts.


Η Τέχνη αντιπαραθετική από τη φύση της προς την αγριότητα και τον εκβαρβαρισμό, αποτελώντας έναν από τους βασικούς συντελεστές του Πολιτισμού, αποτελεί ταυτόχρονα βασικό συντελεστή και διαχρονικό φορέα των ανθρωπιστικών αξιών.
L' Art par sa nature est contraire à la sauvagerie et à la barbarie, constituant ainsi un des facteurs essentiels de la Civilisation, et en même temps elle constitue ce facteur essentiel et porteur diachronique des valeurs humaines.


Οι αξίες αυτές προσβάλλονται και καταπατούνται στις μέρες μας βάναυσα, όπως πιστοποιεί το Προσφυγικό και η διαχείρισή του στην Ευρώπη και στην ίδια τη χώρα μας.
Ces valeurs sont violées et piétinées très brutalement de nos jours, comme le confirme le problème des réfugiés en Europe et dans notre propre pays.


Ανεξάντλητη πηγή εμπλουτισμού και ζωογόνησης του Πολιτισμού είναι η ιστορικά διαμορφωμένη ψυχοσύνθεση του λαού. Η πλατιά αλληλεγγύη που εκδηλώνεται στις μέρες μας από τον ελληνικό λαό στους κατατρεγμένους πρόσφυγες, είναι αναμφισβήτητα καταλύτης διάσωσης και ανάδειξης αυθεντικών πολιτιστικών και ανθρωπιστικών αξιών.
Toutefois, la façon d'être de l'âme d'un peuple est inscrite dans l'Histoire et constitue une source inépuisable d'enrichissement et de vivification de la Culture. La grande solidarité qui s'organise aujourd'hui par le peuple grec pour venir en aide aux réfugiés persécutés, confirme inévitablement encore une fois que le Peuple est le catalyseur de sauvetage et la preuve des valeurs authentiques culturelles et humaines.


Ως εργάτες της Τέχνης και ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί, οφείλουμε να συνδράμουμε τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης και να υποβοηθήσουμε ενεργητικά, κάνοντας για το σκοπό αυτό ό,τι περνάει από το χέρι μας.
En tant qu' Artisan de l' Art et en tant qu' éducateur par vocation, nous devons porter du secours à ces manifestations de solidarité et aider de toutes les façons et de toutes les forces en faisant pour atteindre ce but tout ce qui peut se faire et est en notre pouvoir.


Δεν θα μείνουμε απαθείς μπροστά στο ανθρώπινο δράμα. Χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, βρίσκονται τώρα «αιχμάλωτοι» στην πατρίδα μας, παγιδευμένοι και αθέλητα εγκλωβισμένοι.
Nous ne resterons pas indifférents face à ce drame humain. Des milliers de réfugiés et d'immigrés, se trouvent maintenant « prisonniers » au sein de notre pays, piégés et enfermés malgré eux.


Οφείλουμε ξεκάθαρα να καταγγείλουμε την απύθμενη υποκρισία των «πολιτισμένων» κρατών της Ευρώπης αλλά και την υποκρισία των δικών μας ιθυνόντων, που συνεργούν στο διαπραττόμενο έγκλημα προσπαθώντας μάταια να συγκαλύψουν την πραγματική θέση και στάση τους, τις βίαιες επαναπροωθήσεις
που εξακολουθούν να γίνονται, τα κλειστά στρατόπεδα φυλακισμένων ψυχών που πολλαπλασιάζονται, παρά τις περί αντιθέτου διακηρύξεις.
Nous devons clairement condamner la profonde hypocrisie des pays « civilisés » de l' Europe, mais aussi l'hypocrisie de nos propres dirigeants, qui sont complices du crime commis, en essayant en vain de cacher leur propre place et position, les violentes repoussées qui continuent à avoir lieu, les bases militaires fermées des âmes prisonnières qui se multiplient, hormis les déclarations qui pourtant annoncent le contraire.


Στο σχολείο θα έχουμε αναμφίβολα, αν όχι άμεσα, σίγουρα από τη νέα σχολική χρονιά, προσφυγόπουλα, που οι οικογένειές τους αθέλητα, θα παραμένουν στην ουσία σαν κρατούμενοι στη χώρα μας.
A l'école, nous aurons sans doute, si ce n'est pas dans l'immédiat proche, certainement à partir de la nouvelle année scolaire des enfants des réfugiés, dont les familles involontairement resteront essentiellement gardées dans notre pays.


Αυτοί που στέλνουν στρατούς για να ανακόψουν τις προσφυγικές ροές, στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο, που υψώνουν φράχτες και θωρακίζονται προκλητικά απέναντι στους ανήμπορους, καταλύοντας το διεθνές δίκαιο, είναι οι ίδιοι που εξαπολύουν, μετέχουν και συνεργούν στις αξιοκατάκριτες διεθνείς στρατιτικοπολεμικές εισβολές και εκστρατείες, που συνθλίβουν χώρες και λαούς ανά τον κόσμο, προκαλώντας τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα.
Ceux qui envoient des militaires pour arrêter les flux migratoires à la mer Egée et en Méditerranée, qui hissent des clôtures et se murent avec provocation face aux impuissants, en supprimant le Droit International, ce sont les mêmes qui relâchent, font partie et agissent en commun, aux invasions internationales militaires et guerrières comme aux expéditions répréhensibles, qui détruisent des pays et des peuples partout dans le monde, en provoquant ainsi ces vagues migratoires et des réfugiés.


Εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στους κατατρεγμένους, δεν λησμονούμε και δεν πρέπει να λησμονούμε πως η προσφυγιά και η μετανάστευση έχουν αιτίες.
En exprimant notre solidarité aux persécutés, nous n'oublions pas et il ne faut pas oublier, que le fait de devenir réfugié ou immigré est dû à bien des causes.


Αποδοκιμάζοντας την καταπάτηση των δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών, χρειάζεται επίσης να έχουμε σταθερά στραμμένη την προσοχή μας και να ενώσουμε σ’ όποιον βαθμό μπορούμε και μας αναλογεί, τη φωνή και τις προσπάθειές μας στην κατάδειξη και συλλογική καταπολέμηση των αιτιών αυτών.
En désapprouvant la violation des Droits des réfugiés et des immigrés, il faut aussi que notre attention soit inévitablement tournée et unifiée, dans la mesure de nos possibilités qui nous revient, pour unir nos cris et nos efforts, et ainsi condamner tous ensemble et combattre en commun ces causes.


Οι αιτίες είναι οι κατακτητικοί πόλεμοι, οι ξένες επεμβάσεις και οι βομβαρδισμοί, η καταστροφή και διάλυση ολόκληρων κρατών, η ισοπέδωση και ερημοποίηση ολόκληρων περιοχών και ευρύτερα όλου του κόσμου.
Les causes sont les guerres d'occupation, les invasions étrangères et les bombardements, la destruction et mise à néant des pays entiers, le nivellement et la désertification de régions entières et plus largement du monde entier.


Χωρίς τη συμβολή των λαών σε αγώνες για την εξάλειψη αυτών των αιτιών, τα προσφυγικά και μεταναστευτικά κύματα θα αναπαράγονται, η οικτρή κατάσταση θα επιδεινώνεται και η υπεράσπιση των ανθρωπιστικών αξιών και οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης όσο κι αν είναι απολύτως επείγουσες, θετικές και προσωρινά, έστω, ανακουφιστικές και παρήγορες, θα μετεωρίζονται και θα μένουν στα μισά του δρόμου.
Sans la contribution des peuples des tels combats, pour faire disparaître ces causes, les vagues migratoires et des réfugiés vont se multiplier, la situation de désolation se dégradera, la défense des valeurs humaines et les manifestations de solidarité, même si elles sont très urgentes, positives et momentanées, même réconfortantes et consolatrices, elles resteront malheureusement en l'air et vont échouer à la moitié de la rue.


Η ειρήνη των λαών δεν διασφαλίζεται και δεν περιφρουρείται παρά μόνο με τους αδιάλειπτους αγώνες των λαών εναντίον των διεθνών βιαστών της ειρήνης, εναντίον των πολεμοκάπηλων που την υπονομεύουν και την καταλύουν.
La paix des peuples ne peut être en sécurité et ne peut être gardée, que par des combats incessants des peuples eux-mêmes, contre les violeurs internationaux de la Paix, contre ceux qui guettent les guerres, qui spéculent les guerres et abolissent la paix.


Στην υπόθεση της Ειρήνης και την προβολή από τη σκοπιά της Τέχνης των ανθρώπινων αξιών, είναι αφιερωμένες οι εργασίες των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και των ομαδικών μαθητικών εκθέσεων που διοργανώνουμε.
Dans le cas de la paix et sa mise en valeur, du côté de l'Art des valeurs humaines, sont consacrés les travaux des séminaires éducatifs et des expositions des groupes d'élèves que nous organisons.


Ανάλογου χαρακτήρα εκθέσεις για την Ειρήνη των λαών και τις ανθρώπινες αξίες, προετοιμάζονται συστηματικά από την Ένωσή μας και θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα.
Des expositions d'un caractère identique, en faveur de la paix des peuples et des valeurs humaines, se préparent systématiquement dans notre Union, et elles auront lieu immédiatement dans un futur proche.


Ένωση Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων – UNION DES PROFESSEURS DES BEAUX ARTS

Les élèves de 80 écoles de l'Attique peignent pour la Paix et les Valeurs Humaines

Les élèves de 80 écoles de l'Attique peignent pour la Paix et les Valeurs Humaines

Oeuvres d'élèves grecs sur le thème de la paix et des droits de l'homme
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article